Vrijstelling of verkorting aanvragenInformatie vrijstellingsregeling en procedure verkorting opleiding
Op de website van SOON vindt u de informatie over de vrijstellingsregeling en de procedure verkorting opleiding.
  RGS Stappenplan Individualisering van de opleidingsduur
Info Individualisering opleidingsduur (website KNMG)

Handleiding vrijstellingsaanvraag e-portfolio
  Handleiding vrijstellingsaanvraag 1versie 31-05-2017
  Instructiefilmpje vrijstellingsaanvraag 13:35 minuten, zonder geluid, versie 30-05-2017.

Er zijn vijf vrijstellingsdossiers
 • Vrijstelling ambulant
 • Vrijstelling geriatrische revalidatie
 • Vrijstelling verpleeghuis psychogeriatrisch
 • Vrijstelling verpleeghuis somatisch
 • Vrijstelling ziekenhuisstage

In een dossier Vrijstelling zitten de volgende formulieren
 • Aanvraag en voorgenomen besluit vrijstellingsaanvraag
 • Voortgangsgesprek over vrijstellings- of verkortingsaanvraag
 • Advies opleider over vrijstellings- of verkortingsaanvraag
 • Besluit aanvraag vrijstelling of verkorting opleiding

Wie vult het formulier in
Formulieren die gedeeltelijk door de aios worden ingevuld. De beoordelaar maak het af en valideert:
 • Aanvraag en voorgenomen besluit vrijstellingsaanvraag
Formulieren die alleen door de beoordelaar worden ingevuld:
 • Advies opleider over vrijstellings- of verkortingsaanvraag
 • Besluit aanvraag vrijstelling of verkorting opleiding
 • Voortgangsgesprek over vrijstellings- of verkortingsaanvraag